NIEUWSBERICHT
Akoestiek

Akoestiek in de zorg

Akoestiek in de zorg

Minder galm, betere verstaanbaarheid, meer privacy?

Verbeter de akoestiek in de zorg!

Akoestiek in de zorg

Geluid in de breedste zin van het woord is een belangrijke factor voor het welzijn en welbevinden van mensen. Dat hoge geluidsniveaus gehoorschade veroorzaken is algemeen bekend, maar geluidshinder is er in veel verschijningsvormen.

De akoestiek in een gebouw of ruimte heeft invloed op de gebruikers. In zorgomgevingen is kwaliteit van werk door zorgverleners én rust voor zorgvragers van essentieel belang voor een succesvolle dienstverlening.

Veel voorkomende problemen in de zorg

In de zorg zijn meestal de hoge geluidsniveaus een oorzaak, maar zijn juist andere factoren van invloed op de akoestiek. Een optimale akoestiek met aandacht voor galm, spraakverstaanbaarheid, spraak privacy en overdracht op grotere afstand draagt bij aan een betere zorgomgeving.

Galm

Te veel galm in de ruimte levert per definitie onrust op voor zorgvragers en zorgverleners. Een lage nagalmtijd betekend meer conform.

Betere verstaanbaarheid

Een optimale spraakverstaanbaarheid is belangrijk voor de communicatie binnen de groep. In gesprek met een collega of zorgvrager moet goed verstaan geen inspanning kosten maar vanzelfsprekend zijn.

Spraak privacy

Het omgekeerde van spraakverstaanbaarheid is spraak privacy, iets dat van toepassing is op communicatie buiten de groep. Met een goede spraak privacy worden op normale wijze (vertrouwelijke) gesprekken gevoerd zonder dat deze meegeluisterd worden buiten de groep.

Overdracht

Geluid van gesprekken, apparaten of gewoon achtergrondgeluiden worden in omgevingen met goede akoestiek minder versterkt en het geluidsniveau op grotere afstand neemt af.

Akoestiek ziekenhuis verbeteren

Een slechte akoestiek in een ziekenhuis heeft invloed op de gezondheid en herstel van patiënten en welzijn van de mensen die er werken. Een goede akoestiek in een ziekenhuizen is essentieel. Geluidsverstoring kan invloed hebben op de rust en slaap van patiënten en veroorzaakt vermoeidheid bij verplegers, dokters en andere hulpverleners. Akoestische uitdagingen:  

 • Zeer lage nagalmtijd
 • Gedempt geluidsniveau
 • Akoestische Privacy
 • Hygiëne

Akoestiek huisartsenpraktijk verbeteren

In een huisartsenpraktijk is een goede akoestiek voor zowel patiënt als personeel zeer belangrijk. Te veel lawaai, herrie of een galmende ruimte heeft een slechte invloed op de gemoedstoestand, prestaties en welzijn. Een slechte akoestiek veroorzaakt o.a. stress,vermoeidheid, slechte concentratie en hoofdpijn. Zowel huisarts en patiënt zijn daarom gebaat bij een goede akoestiek. Akoestische uitdagingen:  

 • Zeer lage nagalmtijd
 • Gedempt geluidsniveau
 • Akoestische Privacy
 • Hygiëne

Verbeter de akoestiek in  tandartspraktijken

Een slechte akoestiek in wachtruimtes kan voor spanning zorgen bij patiënten. Dit leidt tot een gevoel van onbehagen dat wordt meegenomen de spreekkamer in. Door de akoestiek in de wachtkamer te verbeteren, kan deze spanning worden weggenomen. Ook in de spreekkamer kan een slechte akoestiek bijdragen aan een onprettige beleving.

Een combinatie van lawaai (door apparatuur) en te veel galm leidt tot een onprettige akoestische situatie. Dit heeft als gevolg dat de prestaties en nauwkeurigheid van de tandarts verslechterd door een versnelde vermoeidheid en een verminderde focus. Voor een patiënt kan een tandartsbezoek tot een extra angstige (verhoging van adrenaline) en oncomfortabele behandeling leiden.  Door de akoestiek in een tandartspraktijk te verbeteren neemt de rust en ontspanning bij patienten toe.

Akoestische uitdagingen:  

 • Zeer lage nagalmtijd
 • Gedempt geluidsniveau
 • Akoestische Privacy
 • Lawaai van apparatuur

Posted on:

in

Akoestiek

category

The Blog