NIEUWSBERICHT
Akoestiek

Akoestiek in het onderwijs

Akoestiek in het onderwijs

Betere prestaties en meer focus en energie?

Verbeter de akoestiek in het onderwijs!

Akoestiek in het onderwijs

In het onderwijs zijn er verschillende situaties en ruimtes waar akoestiek een belangrijke rol speelt. In een klaslokaal moeten leraren zich goed verstaanbaar kunnen maken en leerlingen zich kunnen concentreren. In een gymzaal is de akoestiek door de bijzondere eigenschappen vaak zorgelijk en is er risico voor lawaaidoofheid voor sportleraren. De kantine moet een plek van ontspanning zijn, ook hierin is de akoestiek een bepalende factor.

Akoestische uitdagingen:

 • Galmniveau conform PvE Frisse Scholen
 • Betere spraakverstaanbaarheid
 • Lagere geluidsniveaus: lombard-effect
 • Hufterproof en impactbestendigheid

Wat levert goede akoestiek in het onderwijs op?

Op scholen en kinderdagverblijven is het erg belangrijk dat leerlingen, docenten en werknemers zich goed kunnen concentreren. Wanneer er sprake is van slechte akoestiek in de ruimtes zal dit niet alleen slechte concentratie tot gevolg hebben, maar ook zal iedereen sneller vermoeid raken en is dit terug te zien in de prestaties.

Comfortabele leeromgeving

Door het toevoegen van absorptie wordt de galm in de ruimte verminderd en dit zorgt voor een betere geluidskwaliteit en verhoogde verstaanbaarheid. Dit is de basis voor een comfortabele akoestiek.

Gezonde leerlingen en docenten

Herrie is slecht voor de gemoedstoestand. Een goede akoestische omgeving levert minder vermoeidheid op en minder stres. Uiteindelijk resulteert dit in minder ziekteverzuim.

Meer focus en energie

Met goede akoestiek heb je minder last van omgevingsprikkels. Het kost je brein minder energie om je te concentreren op je werk of een instructie. Elke afleiding kost je 8 minuten om terug te komen in je concentratieboog.

Betere prestaties

Minder vermoeidheid, meer rust voor je brein. Verbeter de verstaanbaarheid waardoor de boodschap van de leraar beter binnenkomt bij leerlingen. Dit alles tezamen levert betere prestaties op. Gelukkige leraren, leerlingen en ouders.

Verbeter akoestiek in het onderwijs

Een slechte akoestiek op scholen en kinderdagverblijven is zeer storend voor leerlingen en leerkrachten/medewerkers. Een te hoge galm en hinderlijke geluidsreflecties in een klaslokaal kunnen leiden tot concentratieproblemen en snellere vermoeidheid bij leerlingen en leraren. Bovendien zorgt een slechte akoestiek op scholen voor een slechte spraakverstaanbaarheid van leraren en leerlingen onderling.

Om de geluidsproblemen op scholen en kinderdagverblijven op te lossen, bieden wij geluidsabsorberende materialen aan. Deze voldoen uiteraard aan de brandveiligheidsnormen.

Akoestiek school verbeteren

Op scholen draait het om communicatie en overdracht van spraak. Belangrijk is dat een leraar overal en door iedereen goed te verstaan is. Daarnaast moeten leerlingen zich kunnen concentreren en niet afgeleid worden. Wanneer je spreekt over een goede akoestiek op school dan heb je het over:

 • Geen galm
 • Goede overdracht van spraak
 • Concentratie
 • Geen hinderlijke reflecties

Akoestiek kinderdagverblijf verbeteren

De combinatie van veel drukke kinderen, harde vloeren en wanden met oog op hygiëne, leidt vaak tot een slechte akoestiek op kinderdagverblijven. Met akoestische oplossingen wordt galm gereduceerd en wordt de spraakverstaanbaarheid beter.

Een verbeterde akoestiek op een kinderdagverblijf maakt kinderen rustiger en minder vermoeid en bevordert daarmee de ontwikkeling van een kind. Akoestische uitdagingen:

 • Zeer lage nagalmtijd
 • Gedempt geluidsniveau
 • Betere spraakverstaanbaarheid
 • Hufterproof en impactbestendigheid  

Akoestiek BSO verbeteren

Drukte in combinatie met harde vloeren en wanden met oog op hygiëne, heeft vaak een slechte akoestiek als gevolg op een BSO. Met akoestische oplossingen wordt nagalm verminderd. Minder nagalm maakt kinderen rustiger, minder vermoeid en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Akoestische uitdagingen:

 • Zeer lage nagalmtijd
 • Gedempt geluidsniveau
 • Betere spraakverstaanbaarheid
 • Hufterproof en impactbestendigheid

Akoestiek gymzaal verbeteren

In een gymzaal is een goede akoestiek van groot belang. Voor zowel de leerling als de leraar leidt een goede akoestiek in een gymzaal tot een verbeterde spraakverstaanbaarheid en meer rust. Dit geldt ook voor andere sporthallen.

Bovendien kan een stille sportzaal overzichtelijke en veiligere situaties opleveren. De geluidskwaliteit gaat namelijk omhoog waardoor geluid beter te plaatsen is.

Er zijn vanuit het NOC-NSF ook normen gesteld ten aanzien van de nagalmtijd en achtergrondgeluidniveaus in gymnastieklokalen. Een te hoge nagalm in een gymlokaal leidt er toe dat geluid nauwelijks kan uitdoven. In combinatie met drukke leerlingen ontstaat er te veel herrie of lawaai.

Akoestische uitdagingen:

 • Galmniveau conform norm NOC-NSF
 • Verbetering spraakverstaanbaarheid
 • Beperken van flutterecho
 • Hufterproof en impactbestendigheid  

Publicatiedatum:

Akoestiek
The Blog