NIEUWSBERICHT
Akoestiek

Akoestiek op kantoor

Akoestiek op kantoor

Minder vermoeidheid, minder stress, minder ziekteverzuim, meer productiviteit?

Verbeter de akoestiek op kantoor!

Akoestiek op kantoor

Elke kantoor is anders en heeft een andere akoestische situatie. Voor een productieve en effectieve werkplek dier er rekening gehouden te worden met de volgende factoren:

 • Nagalm
 • Overdracht tussen werkplekken onderling
 • Geluidsreflecties via wand of plafond
 • Omgevingsgeluid

De geluidsomgeving in een kantoor heeft een groot effect op de prestaties van werknemers.

Voordelen van goede akoestiek

Wanneer er sprake is van slechte akoestiek heeft dit vaak te maken met hinderlijke galm. Daarnaast spelen oncomfortabele geluidsniveaus en transmissie een rol. Door akoestische oplossingen te plaatsen kan het onder andere de volgende voordelen opleveren:

Productieve en gezonde werkplek

Een goede akoestische omgeving levert minder vermoeidheid op, minder stres en uiteindelijk minder ziekteverzuim. dus meer efficiency.

Spraak privacy

Door geluid beter af te schermen met akoestische barrières, kan geluid zich minder goed verspreiden. Dit leidt ertoe dat medewerkers minder directe hinder van elkaar ondervinden.

Verlaagd geluidsniveau

Door een goed akoestisch plafond toe te passen wordt het geluidsniveau in de ruimte verminderd. Geluid draagt hierdoor minder ver. Dit zorgt voor een betere geluidskwaliteit en geluidsbeleving.

Betere verstaanbaarheid

Door het toevoegen van absorptie wordt de galm en akoestiek op kantoor verbeterd. Dit zorgt voor betere geluidskwaliteit en verhoogde verstaanbaarheid.

Akoestiek kantoortuin verbeteren

Een goede akoestiek in een kantoortuin is van groot belang voor een prettige en gezonde werkomgeving. Het bereiken van een goede akoestiek op kantoor kan door het verminderen van een te hoge nagalm in de ruimte. Een te hoge nagalm leidt tot een slechte spraakverstaanbaarheid, vermoeidheid door afleiding, een verlaagde concentratie, en verhoging van het stressniveau. Akoestische uitdagingen:

 • Lage nagalmtijd
 • Geen reflecties via plafond en wanden
 • Minder directe geluidsoverdracht tussen werkplekken
 • Weinig afleiding en geluidshinder van elkaar

Akoestiek callcenter verbeteren

In een callcenter hebben we te maken met veel bellende medewerkers die dicht op elkaar zitten en samen een hoog geluidsniveau veroorzaken. Het bereiken van een goede akoestiek in een callcenter kan in de eerste plaats door het verminderen van de nagalm en geluidsgolven die reflecteren via wanden en plafonds. Akoestische uitdagingen:

 • Lager geluidsniveau
 • Geen reflecties via plafond en wanden
 • Minder directe geluidsoverdracht tussen werkplekken
 • Weinig afleiding en minder geluidshinder van elkaar

Akoestiek vergaderruimte verbeteren

In een vergaderruimte is een goede akoestiek essentieel voor een vruchtbaar overleg of conference call en leidt bovendien tot minder vermoeidheid. Een goede akoestiek betekent voor een vergaderruimte dat de spraakverstaanbaarheid optimaal is. Een goede spraakverstaanbaarheid wordt bereikt door het toevoegen van een akoestische oplossing, dit reduceert namelijk nagalm en geluidsreflecties. Akoestische uitdagingen:

 • Goede verstaanbaarheid
 • Geen reflecties via wanden en plafond
 • Minder nagalm
 • Spraakprivacy naar omliggende ruimten

Akoestiek kantine verbeteren

In een kantine is de akoestiek zeer belangrijk voor een het ervaren van een goed rustmoment. In een drukke kantine kunnen door nagalm en drukte de geluidsniveaus oplopen. Dit leidt tot onrust en uiteindelijk vermoeidheid bij mensen. Vermoeider terugkomen op je werkplek na een broodje in de kantine is juist niet de wat je wilt bereiken met een pauze. Akoestische uitdaging:

 • Lage galm
 • Betere spraakverstaanbaarheid
 • Lagere geluidsniveaus: lombard-effect
 • Meer rust en ontspanning

Verbeter akoestiek in kantoren

Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van geluid op mensen. Het beïnvloedt de gemoedstoestand, de productiviteit en het welzijn van mensen. In stille ruimtes werkt ons geheugen beter en is de focus langer. Met te veel afleiding kunnen we complexe taken niet goed uitvoeren. Niet voor niets is akoestiek een belangrijke pijler voor de gezondheid van uw kantoorgebouw. Een investering in akoestiek levert vel op.

Goede akoestiek is van belang voor het creëren van een comfortabele werkomgeving. Bij het verbeteren van de geluidskwaliteit wordt er aandacht gegeven aan tegengaan van een hinderlijke galm. Idealiter realiseren we comfortabele geluidsniveaus. Daarnaast willen we geluidsoverdracht tussen werkplekken reduceren.

Akoestiek binnen kantoren verbeteren? Wij bieden praktische en hoogwaardige oplossingen voor bijna alle akoestische problemen in een kantooromgeving. Onze akoestische specialisten adviseren u graag!

Publicatiedatum:

Akoestiek
The Blog